مسابقات


Slide background
سطح زيربناي 43.000 مترمربع
مسابقه طرح تالار مجلس شوراي اسلامي ايران (برنده جايزه اول)‌ - 1363
Slide background
مسابقه 500 واحد مسكوني تجاري بانك مسكن همدان (برنده جايزه اول) - 1361
سطح زيربناي 75.000 مترمربع
Slide background
زيربناي 75.000 مترمربع
مسابقه طرح فرهنگستان هاي جمهوري اسلامي ايران - 1373
Slide background
مسابقه طرح بيمارستان 200 تختخوابي گرگان (برنده جايزه اول) - 1381
زيربناي 20.000 مترمربع
Slide background
طرح برگزیده موزه دفاع مقدس - تهران اراضی عباس آباد - 1384
زیر بنای 200.000 متر مربع
Slide background
زیربنای 170.000 متر مربع
طرح برگزیده باغ نور - تهران منطقه 5 - 1387
Slide background
طرح برگزیده باغ گلدسته اصفهان - 1390
زیربنای 15.000 متر مربع
Slide background
طرح معماری ساختمان مرکزی بانک پاسارگارد تهران - 1392
زیربنای 50.000 متر مربع
 1. مسابقه طرح تالار مجلس شوراي اسلامي ايران (برنده جايزه اول)‌ - 1363 / با سطح زيربناي 43.000 مترمربع
 2. مسابقه 500 واحد مسكوني تجاري بانك مسكن همدان (برنده جايزه اول) – 1361 / با سطح زيربناي 75.000 مترمربع
 3. مسابقه مجموعه مسكوني كاركنان مجتمع فولاد اهواز / با سطح زيربناي 35.000 مترمربع
 4. مسابقه آموزشكده هاي پزشكي و پيراپزشكي سمنان / با سطح زيربناي 15.000 مترمربع
 5. مسابقه طرح فرهنگستان هاي جمهوري اسلامي ايران – 1373 / با سطح زيربناي 75.000 مترمربع
 6. مسابقه طرح بيمارستان 200 تختخوابي گرگان (برنده جايزه اول)- 1381 / با سطح زيربناي 20.000 مترمربع
 7. طرح برگزیده موزه دفاع مقدس - تهران اراضی عباس آباد – 1384 / با سطح زیر بنای 200.000 متر مربع
 8. طرح برگزیده باغ نور - تهران منطقه 5 - 1387 / با سطح زیربنای 170.000 متر مربع
 9. طرح برگزیده باغ گلدسته اصفهان - 1390 / با سطح زیربنای 15.000 متر مربع
 10. طرح معماری فاز 2 مجموعه میلاد - 1390 / با سطح زیربنای 200.000 متر مربع
 11. طرح معماری ساختمان مرکزی بانک پاسارگارد تهران – 1392 / با سطح زیربنای 50.000 متر مربع
 12. طرح مفهومی برج تجاری-اداری وفرهنگی لاله تهران-1393 – با سطح زیربنای 150.000 متر مربع